Adscriure’s al CCCD

La intenció del CCCD és ampliar les sales exhibidores fins a crear una xarxa consolidada d’exhibició.

Si estàs interessat en sumar-te al projecte contacta amb:

Elisenda Bautista
Coordinadora del CCCD

Mob. +34 607 111 889
a/e: cccd@benece.cat